PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci i informacije su lični ako se odnose na identifikovano ili odredivo fizičko lice, i isti se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi koliko god je to moguće u skladu sa članom 12 navedenog zakona.
Ova politika privatnosti korisnike informiše o vrsti obrade podataka, svrsi, obimu i načinu obrade u odnosu na konkretan web sajt firme ivankeramika.com.
Podaci se neće prosleđivati trećim licima bez izričitog pristanka korisnika – kupaca.
Firma će primeniti sve bezbednosne i tehničke mere radi zaštite i obezbeđivanja sigurnosti podataka, kako ne bi došlo do neovlašćenog pristupa ili neovlašćene obrade podataka.

Svrha obrade podataka i pravni osnov

Podaci se prikupljaju u svrhu nesmetanog funkcionisanja sajta primenom bezbednosnih mera iz člana 50 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Na osnovu člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Firma Ivan Keramika vrši obradu podataka o ličnosti na osnovu:

• pristanka lica na koje se podaci odnose.
• u svrhu izvršenja ugovora o kupovini odnosno prodaji robe na sajtu, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora
• kada je obrada neophodna radi izvršenja pravnih obaveza Firme
• kada je obrada neophodna u cilju ostvarenja legitimnih interesa rukovaoca ili trećih lica,osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi prava i slobode lica na koje se podaci odnose.

Na osnovu člana 12 stav 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Firma prikulja neophodne podatke radi izvršenja ugovora i to:

• ime, prezime, adresa, (naziv i adresa sedišta za pravna lica), broj telefona, e-mail i IP adresa svakog pojedinog pristupa Sajtu radi: dostave robe, rešavanja reklamacija ili rešavanja drugih zahteva, kao i radi ostvarivanja prava na vraćanje novca, nesmetanog pristupa sajtu.

Pristanak

Firma vrši obradu podataka o ličnosti u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.
Podaci koji se prikupljaju od korisnika se neće koristiti radi marketinških i promotivnih aktivnosti Firme.

Prava lica čiji se podaci obrađuju (prava kupaca)

Firma obaveštava svoje kupce pre zaključena ugovora u pogledu njihovih prava i to -pravu na pristup podacima o ličnosti- korisnik ima pravo da se obrati Firmi i zatraži pristup informaciji da li se i kako podaciju obrađuju, u koje svrhe i u vezi svih prava iz ove politike privatnosti

– pravo na ispravku ili brisanje podataka- podaci trebaju biti tačni i ažurirani. U svakom trenutku korisnik ima pravo na ispravku ili brisanje netačnih podataka ili dopunu kao i pravo da se informiše u vezi sa ispravljenim podacima – pravo na kopiju- ukoliko želi kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti koje obrađuje Firma, korisnik može kontaktirati Firmu na mejl prema istaknutim podacima ili poslati zahtev na adresu sedišta Firme

-pravo na ograničenje obrade podataka- u slučaju da korisnik spori tačnost podataka, ili ukoliko podaci više nisu potrebni za izvršenje ugovora, ili u slučaju podnošenja prigovora u svakom trenutku može zatražiti ograničenje obrade podataka o ličnosti ili brisanje podataka

-pravo da korisnik podnese prigovor – korisnik ima pravo na prigovor rukovaocu na mejl kontakt@ivankeramika.com ili na adresu Firme ul. BULEVAR JNA 12V, JAJINCI (AVALSKI PUT) , 11000 Beograd, kao i pravo na prigovor ili pritužbu Povereniku -pravo na prenosivost- korisnik ima pravo da zahteva od Firme prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka

Čuvanje podataka

Podaci se čuvaju za vreme neophodno potrebno da se ostvari svrha za koju je dat pristanak u skladu sa legitimnim interesom rukovaoca. Podaci koji su neophodni za ostvarivanje prava i obaveza iz zaključenog kupoprodajnog ugovora, čuvaju se 3 godine od izvršenja ugovora.

POLITIKA KOLAČIĆA

Firma u skladu sa zakonom, prikuplja određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Sajta (takozvane “cookie“ podatke). Pod pojmom ”cookie” podaci podrazumevaju se podaci koje se odnose na tehničke karakteristike uređaja kojim korisnik pristupa Sajtu kao što su: podaci o veličini ekrana, ip adresa, operativnom sistemu, pregledaču (engl. “Browser”) internet sadržaju i slično. Ove podatke Firma može da koristi kako bi imala informacije kojima poboljšava svoj sajt i kako bi njen sadržaj dodatno usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.
Firma koristi nužne kolačiće- koji omogućavaju rad web stranice, te se njihova upotreba ne može isključiti, postavljeni su kao odgovor na zahtev korisnika za uslugom, poput prijavljivanja na nalog ili popunjavanja obrazaca. Ukoliko u pretraživaču korisnika dođe do njihove blokade, može da se desi da neki delovi stranice možda neće raditi.

Marketinški kolačići- Firma ih ne koristi u svrhu prikazivanja relevantnih oglasa.
Ova veb lokacija Google Analitics, uslugu veb analize kompanije Google Inc. („Google“). Google analitika koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i koje omogućavaju analizu vaše upotrebe veb stranice. Informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ove veb stranice obično se prenose na Google server i tamo se čuvaju, radi unapređenja funkcionisanja sajta, kretanja korisnika na sajmom sajtu i kako bi utvrdila efikasnost i popularnost pojedinih stranica ili usluga.

Puna IP adresa se prenosi samo na Google server i tamo se skraćuje u izuzetnim slučajevima. U ime operatora ove veb stranice, Google će koristiti ove informacije za procenu vašeg korišćenja veb stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na veb lokaciji i za pružanje operateru veb stranica drugih usluga koje se odnose na aktivnosti na veb lokaciji i korišćenje interneta. IP adresa koju je pregledač poslao kao deo Google analitike neće se spojiti sa ostalim Google podacima. Firma ne koristi Google Ads i Google Remarketing kolačiće koji funkcionišu na opisan način. Korisnik može da spreči Google da prikuplja podatke koje generiše kolačić i koji se odnose na upotrebu veb stranice (uključujući IP adresu korisnika) da Google obrađuje ove podatke tako što će izvršiti odgovarajući izbor na „traci kolačića“. Deaktiviraj: Uklonite oznaku pored „Marketing“ pre nego što nastavite da koristite veb stranicu Kompanije. Kolačić za odbijanje će biti instaliran na vašem uređaju. Ovo će sprečiti buduće prikupljanje od strane Google analitike za ovu veb stranicu i za ovaj pregledač .

Na veb stranici ove Firme ne koristi se Facebook pixels kako bi firma bila poznatija i predstavila se putem društvene mreže. Firma kako je gore objašnjeno oglašavanjem na navedeni način ima uvid u karakteristike uređaja dok o korisniku može dobiti podatak iz koje zemlje ili grada je posetilac sajta, kog je pola, o vremenu i dužini posete sajtu, i interesovanju za usluge, sa ciljem efektivnog oglašavanja ali ne prikuplja nikakve druge detaljnije podatke o korisnicima ili posetiocima. Svrhu ovakvog oglašavanja treba smatrati legitimnim interesom u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Odgovornost za operaciju usklađenu sa zaštitom podataka mora da garantuje odgovarajući provajder.

U slučaju da Firma sledi vezu do usluga društvenih medija, korisnik treba da uzme u obzir odgovarajuće smernice za upotrebu podataka i informacije o zaštiti podataka ovih dobavljača.

Kada na veb stranici pozovete stranicu koja sadrži takav dodatak, pregledač uspostavlja direktnu vezu sa Facebook serverima. Sadržaj dodatne komponente prenosi se direktno sa Facebook-a na vaš pregledač, koji ga integriše u veb lokaciju.

Integrisanjem dodataka, Facebook dobija informaciju da je pregledač korisnika pristupio odgovarajućoj stranici veb stranice Kompanije, čak i ako nema Facebook naloga ili trenutno korisnik nije prijavljen na Facebook. Ove informacije (uključujući vašu IP adresu) šalju se direktno iz vašeg pregledača na Facebook server u SAD-u i tamo se čuvaju.

Ako je korisnik prijavljen na Facebook, Facebook može posetu veb lokaciji naše Firme dodeliti direktno vašem Facebook nalogu. Informacije se takođe objavljuju na Fejsbuku kako bi ih svi mogli videti.

Facebook dodaci: informacije se ne koriste u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i dizajna Facebook stranica zasnovanih na potrebama. U tu svrhu Facebook stvara profile upotrebe, interesovanja i odnosa, na primer da proceni upotrebu veb stranice Kompanije s obzirom na oglase koji se prikazuju na Facebook-u, da obavesti druge korisnike Facebook-a o aktivnostima korisnika na našoj veb lokaciji i da pruži druge usluge povezane sa upotrebom Facebook-a.

Ako korisnik ne želi da Facebook dodeljuje podatke prikupljene putem veb lokacije Firme Facebook nalogu korisnika, mora se odjaviti sa Facebook-a pre nego što posetite veb stranicu Firme. Svrha i obim prikupljanja podataka i dalja obrada i upotreba podataka od strane Facebook-a, kao i srodna prava i opcije podešavanja za zaštitu privatnosti korisnika mogu se naći u informacijama o zaštiti podataka, posebno u politici podataka o Facebooku, koje se može pogledati na sledećem linku: https: //www.facebook.com/about/privaci/ Korisnik može sprečiti skladištenje kolačića tako što će podesiti softver pregledača; međutim treba naglasiti da u ovom slučaju korisnik možda neće moći koristi sve funkcije ove veb stranice u punoj meri.

Čuvanje

Operateri veb lokacije čuvaju lične podatke korisnika za period za koji postoji odgovarajuća svrha upotrebe koja zahteva odgovarajuće skladištenje (vidi gore). To takođe uključuje iniciranje (predugovorni pravni odnos) i raskid ugovornih odnosa.

Pored toga, lični podaci mogu se čuvati do zastarelosti bilo kojih pravnih zahteva iz odnosa sa vama, kako bi ih Firma mogli koristiti u svrhe verifikacije ako je potrebno. Kada nastupi zastara, lični podaci će biti izbrisani, osim ako ne postoji zakonska za zadržavanjem. koja može trajati i do pet godina.

Firma ne koristi automatizovanju obradu podataka ili profilisanje (analazu ličnih prilika).

Promene

Ova Politika privatnosti je sastavni deo Opštih uslova poslovanja Firme. Svako ažuriranje tj. ispravku i dopunu objaviće odmah na internet stranici i smatra se da su korisnici objavom ovih uslova na internet stranici adekvatno i na pogodan način u svakom trenutku obavešteni o svim izmenama i dopunama, pa se preporučuje da korisnici- kupci prate aktuelan tekst ili najnoviju verziju na internet stranici.

IVAN MATIJEVIĆ PR,
SAMOSTALNA TRGOVINSKO I KERAMIČARSKA RADNJA
BULEVAR JNA 12 V
Beograd-Voždovac
PIB 104961634
MB 60627720

Call Now Button