SikaLastic®-1K

 

Sikalastic®-1K je jednokomponentni, cementni, fleksibilni malter, ojačan vlaknima i modifikovan specijalnim polimerima otpornim na baze. Sadrži odabrane fine agregate, polimere i odgovarajuće aditive koji ga čine idealnim materijalom za hidroizolaciju ispod keramičkih pločica i hidroizolaciju cementnih podloga izloženih silama savijanja i zatezanja. Sikalastic®-1K je moguće nanositi gleterom, četkom ili valjkom.

UPOTREBA

– Fleksibilni, zaštitni premaz za zaštitu armiranobetonske konstrukcije od uticaja mraza i soli za odmrzavanje kao i od prodora ugljen-dioksida, radi poboljšanja postojanosti;
– Hidroizolacija i zaštita betonskih konstrukcija kao što su rezervoari za tehničku i pitku vodu, tankovi, zatvoreni i otvoreni bazeni za plivanje, cevi itd;
– Hidroizolacija spoljašnjih zidova koji su ukopani u zemlju;
– Unutrašnja hidroizolacija zidova i podova podrumskih prostorija izloženih uticaju niskih negativnih hidrostatičkih pritisaka;
– Hidroizolacija kupatila, tuš kabina, terasa, balkona, bazena za plivanje pre nanošenja lepka za lepljenje keramičkih pločica;
– Hidroizolacija terasa i balkona i svih površina izloženih vremenskim uticajima.

Za više informacija pogledajte tehnički list proizvoda.

KARAKTERISTIKE

– Može se nanositi na mokre podloge;
– Jednostavno se nanosi špahtlom, četkom ili valjkom;
– Ne sliva se: jednostavno se nanosi i na vertikalne zidove;
– Odlično premošćavanja pukotina;
– Veoma dobro prijanjanje na skoro sve podloge kao što su beton, cementni malter, kamen, keramika, opeka, drvo;
– Prilagođavanje konzistencije materijala u zavisnosti od željenog načina ugradnje.

BOJA

Prah svetlo sive boje

PAKOVANJE

Vreća od 20 kg.

 

 

Sikalastic® 1K ispunjava zahteve klase CMO1P standarda EN 14891-2012 „Hidroizolacioni proizvodi koji se primenjuju u tečnom obliku ispod keramičkih pločica vezanih lepkom – Zahtevi, metode ispitivanja, vrednovanje usaglašenosti, klasifikacija i oznake“.

Sikalastic® – 1K zadovoljava sve zahteve definisane standardom EN 1504-2 za sledeće principe standarda EN 1504-9:

Zaštita od prodora (Princip 1, metoda 1.3),
Kontrola prodora vlage (Princip 2, metoda 2.2) i
Povećanje opšte otpornosti (Princip 8, metoda 8.2).

 

 

Категорија:
Poštovani kupci, zbog stanja na svetskom tržištu i stalnog skoka cena, može doći do trenutnog neslaganja cena na sajtu i cena u salonu.

Za sve dodatne informacije pozovite nas na 061/3555-855 ili 011/42-80-477

Tim Ivan keramika

Call Now Button