Tehnicke karakteristike

 • Jednorucna baterija
 • Uzidna montaža
 • Masivna konstrukcija
 • Keramički mešač KEROX® 35 OP HWS
 • Automatski prebacivač
 • Dva izlaza
 • Klasa bučnosti II

Radni uslovi

 • Maksimalni radni pritisak: 5 bar
 • Preporuceni radni pritisak: 3 bar
 • Minimalni radni pritisak: 1 bar
 • Maksimalna dozvoljena temperatura: 80 C
 • Preporucena temperatura vode: 60 C

 

Category: