GEBERIT PODNI ODVOD ZA TUŠ, MIN. VISINA UGRADNJE 65 MM

 

Namena

  • Za ugradnju unutar zgrada
  • Za odvodnju vode iz tuš prostora u ravni poda
  • Za ugradnju u pod 65-90 mm
  • Za primenu sa kompozitnim premazom za zaptivanje
  • Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
  • Za ugradnju pri vrlo maloj debljini poda

Svojstva

  • Visina vodenog stuba u sifonu 30 mm
  • Minimalna visina košuljice na ulivnom elementu 65 mm
  • Debljina podnih pločica 2-30 mm
  • Fabrički postavljeno hidroizolaciono platno, prečnika 10 cm oko odvoda, za povezivanje na hidroizolaciju
  • Profil za masku i maska od inoksa
  • Mogućnost podešavanja maske po visini i nagibu
  • Element napravljen od EPS, lakše prihvatanje sifona i zvučna izolacija

Opseg dostave

  • Poklopac zaštitne kutije sa referentnom ivicom
  • Umetak za tanku podlogu
  • Grebenasti umetak
  • Profil maske sa prstenom za poravnanje
  • Profil za masku i maska
  • Sifon od PE-HD
  • Materijal za pričvršćivanje
  • dØ = 40
  • B = 13
  • H = 6,5
  • h = 3,2
  • L = 30
  • L1 = 35,8

 

Category: