Vodokotlić GD 2
 6 – 9 l podesivo
 fabrički podešeno na 6l i 3l
 pneumatski odvodni ventil sa tri načina rada dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ili neprekidan rad
 dovod vode s leva/desna, od pozadi ili s vrha
 nizak nivo buke (klasa I prema nemačkoj klasifikaciji buke)
 DIN odobren
 izolovano protiv kondenzacije
 1/2 priključak vode s integrisanim ugaonim ventilom i jedinicom za fleksibilnu cev
 nije potreban alat za instalaciju revizione kutije, uključuje zaštitu za vreme građ. radova, za vertikalnu ili horizontalnu upotrebu
  cev za odvod vode za izolaciju protiv kondenzacije
  fiksirajući držači

Category: