OPREMA 
-Hidromasaža vodenim mlaznicama 
-Pojačivač vodenih mlaznica  
-Aero masaža (vazdušne mlaznice) 
-Tuš ručica 
-Izlivna cev 
-Povratni usisni ventil  
-Ručica za zatvaranje sifona 
-Jastučad za naslon 
-Hromoterapija 
-Kompjuterska kontrola sa radiom 

Category: