TUŠ KANAL CLEANLINE, ZA OBLAGANJE KERAMIČKIM PLOČICAMA

Za odvodnju pojedinačnih tuševa u visini poda, za ugradnju uz zid ili

u sredini prostora za debljinju keramičkih pločica 10-35 mm Prilagodljiva

po visini i nagibu

Category: