OPREMA 
-Masaža vodenim mlaznicama
-Pojačivač vodenih mlaznica
-Tuš ručica
-Povratni usisni ventil 
-Ručica za zatvaranje sifona  
-Dva ergonoska naslona za glavu  
-Hromoterapija   
-Kompjuterska kontrola sa radiom 
– Dva rukohvata   
Materijal SANITARNI AKRIL  

Category: