OPREMA
– Masaža vodenim mlaznicama
– Pojačivač vodenih mlaznica  
– Tuš ručica 
– Baterija za kadu 
– Povratni usisni ventil  
– Ručica za zatvaranje sifona  
– Hromoterapija 
– Dva ergonomska naslova za glavu  
– Kontrolni panel sa radiom
Materijal SANITARNI AKRIL 
 

Category: